Tjänster

Har ni arbetstoppar i verksamheten där ni behöver resurser under en period? Saknar ni kompetens inom något område i ert företag? Eller behöver ni bemanna ett projekt?
Vi har resurser som kompletterar din verksamhet.

Projekt

Vi erbjuder konsulter med lång erfarenhet som projektledare som driver projekten framåt, projektkoordinator som är  spindeln i nätet och ser till att all kommunikation flyter på och når berörda parter samt kvalitet- miljö och arbetsmiljösamordnare som håller ordning på det administrativa samt ser till att projektet följer de lagar och regler som krävs.

Ekonomi

Med erfarenhet från bland annat verksamhetsstyrning, utveckling av ekonomiska rutiner och system, uppföljning och löpande redovisning kan vi vara ett stöd vad gäller ekonomiska frågor. Vi har även erfarenhet av arbete med teknisk administration inom gruvindustrin, att vara ett stöd vid informationssammanställningar och att arbeta med ärendehantering.

Kvalitet/arbetsmiljö

Våra konsulter stöttar kundernas verksamheter vad gäller kvalitet och/eller arbetsmiljörelaterade frågor.
Exempelvis hjälper vi till att skapa struktur och rutiner som skapar ordning och reda i verksamheten. Inom arbetsmiljöområdet kan vi vara en resurs i alla typer av bygg- och anläggningsprojekt eller stötta i arbetet med att ta fram rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, uppföljning av SAM, utvärderingar och rapporter. 

Centrumutveckling

Vi arbetar för en attraktiv och levande stadskärna.
Genom samverkan med verksamma i stadskärnan,
fastighetsägare, företagare, föreningar och medborgare
ser vi till att med gemensamma krafter skapa liv i stan.