Arbetsmiljöresan är en utbildningssatsning som syftar till att stärka arbetsmiljökompetensen bland företagen i Kiruna.
Satsningen är ett samarbete mellan:
Din Samarbetspartner, NUAB, KIrunahälsan, Peab. Lindbäcks Bygg, LKAB, Tekniskaverken i Kiruna, SSC, LTH, BDX

TEMAN
2020-01-28
Organisatorisk och social arbetsmiljö – Stefan Blomberg, psykolog vid arbetsmiljö och medicin i Linköping föreläser och berör områden som ibland kan vara svår att "ta på". Hur upptäcker vi till exempel mobbing och arbetar vi förebyggande för att förhindra mobbing på vår arbetsplats?

2020-05-12
Ledarskap kopplat till arbetsmiljö - vi återkommer med uppdaterad information.
 

Vill du och ditt företag delta på Arbetsmiljöresans kommande utbildningsdagar? Anmäl er redan idag.

Pris: 2500 kr/person för båda dagarna.

Välkommen på resan ni med!

Anmälan arbetsmiljöresan

Arbetsmiljöresans pris 2020
Utmana ert företag eller er verksamhet och tävla om
30 000 kr!