Arbetsmiljöresan är en utbildningssatsning som syftar till att stärka arbetsmiljökompetensen bland företagen i Kiruna.
Satsningen är ett samarbete mellan:
Din Samarbetspartner, NUAB, KIrunahälsan, Peab. Lindbäcks Bygg, LKAB, Tekniskaverken i Kiruna, SSC, LTH, BDX


2020-05-12
Ledarskap kopplat till arbetsmiljö,

PÅ GRUND AV CORONA LÄGET flyttas utbildningsdagen till hösten. Vi återkommer med nytt datum.
 

Anmälan arbetsmiljöresan

Arbetsmiljöresans pris 2020
Utmana ert företag eller er verksamhet och tävla om
30 000 kr!