Fortsättningsutbildning BAS P BAS U den 25 mars 2020
Den 1/1 2009 fick vi nya regler för hur arbetsmiljöarbetet skulle organiseras på en byggarbetsplats. Man ändrade i Arbetsmiljölagen och uppdaterade de första paragraferna i AFS 1999:3. Bland annat fick byggherren ett mycket större ansvar för att se till att de bägge Byggarbetsmiljösamordnarna BAS P och BAS U verkligen arbetade enligt de nya reglerna.

Sveriges byggindustrier har tagit fram en forsättningskurs på grundkursen BASP/U. I den repeteras grundreglerna för BAS P/U men trycker speciellt på vad BAS P ska göra och vilka viktiga andra AFS.ar som är viktiga för BAS P.s uppgifter. Välkommen med din anmälan till: info@dinsamarbetspartner.se senast den 15 mars

Pris: 5650 kr/person ink. fika, lunch och dokumentation


 

Arbetsmiljöresan är en utbildningssatsning som syftar till att stärka arbetsmiljökompetensen bland företagen i Kiruna.
Satsningen är ett samarbete mellan:
Din Samarbetspartner, NUAB, KIrunahälsan, Peab. Lindbäcks Bygg, LKAB, Tekniskaverken i Kiruna, SSC, LTH, BDX


2020-05-12
Ledarskap kopplat till arbetsmiljö - vi återkommer med uppdaterad information.
 

Vill du och ditt företag delta på Arbetsmiljöresans kommande utbildningsdagar? Anmäl er redan idag.

Pris: 2500 kr/person för båda dagarna.

Välkommen på resan ni med!

Anmälan arbetsmiljöresan

Arbetsmiljöresans pris 2020
Utmana ert företag eller er verksamhet och tävla om
30 000 kr!