medarbetare

Agneta Magnusson
VD
072-245 67 14
agneta@dinsamarbetspartner.se
 

Agneta är projektledare och har även varit inblandad i flera större projekt som kvalitet, miljö och arbetsmiljösamordnare.

Catrin Magnusson
Ekonomi

072-245 67 15
catrin@dinsamarbetspartner.se
 

Catrin är ekonom med erfarenhet som controller från både mindre och större organisationer. Hon är ett stöd gällande frågor som rör ekonomi såsom budget, prognoser och ekonomiuppföljning.

Agneta Lindberg
Koordination

072-203 19 11
agneta.l@dinsamarbetspartner.se
 

Agneta är spindeln i nätet i olika större och mindre projekt. Hon ser till att upprätthålla strukturen i projekten samt att informationsflödet når alla inblandade.

Petra Isaksson
Administration

072-245 67 16
petra@dinsamarbetspartner.se 
 

Petra ser till att det är ordning och reda gällande de administrativa bitarna i en organistaion. Hon är även ett stöd i de eknomiadministrativa delarna.

Marie Wågberg
Centumutvecklare
Centrumledning

070-640 13 20
marie@dinsamarbetspartner.se
 

Marie koordinerar och centrumleder arbetet med att skapa en levande stadskärna. Hon arbetar även som koordinator i projekt för såväl industri som byggsektorn. 

Mariana Eld
Processledning - Stadsliv Kiruna
Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

072-727 10 77
mariana@dinsamarbetspartner.se
 

Mariana processleder arbetet med att skapa en levande stadskärna. Hon arbetar även som kvalitet, miljö och arbetsmiljösamordnare på både större och mindre byggarbetsplatser.

Louise-Marie Matti
Personal
Verksamhetsutveckling

070-332 90 41
louisemarie@dinsamarbetspartner.se
 

Louise-Marie stöttar företag i personal och organisationsutvecklingsfrågor. Hon håller i work-shops och projekt där den dagliga verksamhetens processer är i fokus.

Ingela Lennelöv
Controller

073-051 25 04
ingela@dinsamarbetspartner.se

Anna Taaveniku
Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
Redovisning
072-245 67 13

anna@dinsamarbetspartner.se

Renita Eliasson
Projektkoordinator

072-453 35 57
renita@dinsamarbetspartner.se

Roger Wanhainen
Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
Miljökonsult

070-241 33 93
roger@dinsamarbetspartner.se