medarbetare

Agneta Magnusson
VD
072-245 67 14
agneta@dinsamarbetspartner.se
 

Agneta är projektledare och har även varit inblandad i flera större projekt som kvalitet, miljö och arbetsmiljösamordnare.

Catrin Magnusson
Ekonomi

072-245 67 15
catrin@dinsamarbetspartner.se
 

Catrin är ekonom med erfarenhet som controller från både mindre och större organisationer. Hon är ett stöd gällande frågor som rör ekonomi såsom budget, prognoser och ekonomiuppföljning.

Agneta Lindberg
Koordination

072-203 19 11
agneta.l@dinsamarbetspartner.se
 

Agneta är spindeln i nätet i olika större och mindre projekt. Hon ser till att upprätthålla strukturen i projekten samt att informationsflödet når alla inblandade.

Petra Isaksson
Administration

072-245 67 16
petra@dinsamarbetspartner.se 
 

Petra ser till att det är ordning och reda gällande de administrativa bitarna i en organistaion. Hon är även ett stöd i de eknomiadministrativa delarna.

Josefin Nilsson Valencia
Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
Byggledning

072-245 67 13
josefin@dinsamarbetspartner.se 
 

Josefin arbetar i huvudsak ute på byggarbetsplatser där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är huvudfrågorna. Hon har även uppdrag som byggledare där hon är navet on site.

Mariana Eld
Processledning - Stadsliv Kiruna
Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

072-727 10 77
mariana@dinsamarbetspartner.se
 

Mariana processleder arbetet med att skapa en levande stadskärna. Hon arbetar även som kvalitet, miljö och arbetsmiljösamordnare på både större och mindre byggarbetsplatser.

Marie Wågberg
Koordination
Centrumledning

070-640 13 20
marie@dinsamarbetspartner.se
 

Marie koordinerar och centrumleder arbetet med att skapa en levande stadskärna. Hon arbetar även som koordinator i projekt för såväl industri som byggsektorn. 

Louise-Marie Matti
Personal
Verksamhetsutveckling

070-332 90 41
louisemarie@dinsamarbetspartner.se
 

Louise-Marie stöttar företag i personal och organisationsutvecklingsfrågor. Hon håller i work-shops och projekt där den dagliga verksamhetens processer är i fokus.

Lina Andersson
Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

070-397 42 81
lina@dinsamarbetspartner.se
 

Lina arbetar inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Hon utför bland annat olika typer av utredningar så som riskbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Ingela Lennelöv
Controller
073-0512504
ingela@dinsamarbetspartner.se

Renita Eliasson
Projektkoordinator
072-4533557
renita@dinsamarbetspartner.se