Medarbetare

Agneta Magnusson
VD/Ägare
072-245 67 14
agneta@dinsamarbetspartner.se
 

Agneta är projektledare och har även varit inblandad i flera större projekt som kvalitet, miljö och arbetsmiljösamordnare.

Catrin Magnusson
Ekonomichef/Ägare

072-245 67 15
catrin@dinsamarbetspartner.se
 

Catrin är ekonom med erfarenhet som controller från både mindre och större organisationer. Hon är ett stöd gällande frågor som rör ekonomi såsom budget, prognoser och ekonomiuppföljning.

Agneta Lindberg
Koordination

072-203 19 11
agneta.l@dinsamarbetspartner.se
 

Agneta är spindeln i nätet i olika större och mindre projekt. Hon ser till att upprätthålla strukturen i projekten samt att informationsflödet når alla inblandade.

Petra Isaksson
Administration

072-245 67 16
petra@dinsamarbetspartner.se 
 

Petra ser till att det är ordning och reda gällande de administrativa bitarna i en organistaion. Hon är även ett stöd i de eknomiadministrativa delarna.

Marie Wågberg
Projektledare Stadsliv Kiruna
Centrumledning

070-640 13 20
marie@dinsamarbetspartner.se
 

Marie projektleder arbetet med att skapa ett levande Kiruna.  

Louise-Marie Matti
Personal
Verksamhetsutveckling

070-332 90 41
louisemarie@dinsamarbetspartner.se
Föräldraledig under perioden
180226-190301
 

Louise-Marie stöttar företag i personal och organisationsutvecklingsfrågor. Hon håller i work-shops och projekt där den dagliga verksamhetens processer är i fokus.
 

Lina Edin
Projektkoordinator
072-4533557
lina.e@dinsamarbetspartner.se

Som projektkoordinator i bygg- och anläggningsprojekt och med god kännedom inom arbetsmiljöområdet ser Lina till att det är ordning och reda i projektet från planering till genomförande och slutdokumentation

Ingela Lennelöv
Controller

073-051 25 04
ingela@dinsamarbetspartner.se

Gedigen erfarenhet från ekonomiområdet bland annat ett ekonomichefsuppdrag i ryggsäcken. Ingela är ett stöd åt företag i den ekonomiska processen i frågor som rör budget, prognoser och ekonomiuppföljning.

Zofia Andersson
Centrumledning, KMA-samordnare
072-2456713
zofia@dinsamarbetspartner.se

Ellinor Gundmalm
Administration
072-7271077
ellinor@dinsamarbetspartner.se